Bundle “Armagnac” & “Bommenteppech” fir 50%

Fir den 80. Gebuertsdag vum Josy Braun ze féieren, ginn et déi zwee Titelen “Armagnac” an “Bommenteppech” an engem Bundle fir just 25 amplaz 50 Euro!


Josy Braun: Armagnac – Eng Kriminalerzielung
ISBN 978-99959-830-5-5, 136 Säiten, 20 Euro

Josy Braun: Bommenteppech
ISBN 978-99959-39-05-2, 416 Säiten, 30 Euro

Am Bundle fir just 25 Euro!