Literareschen Owend am INL

D’Méisproochegkeet an der Lëtzebuerger Literatur – ënnert dësem Motto stoung e literareschen Owend de 14. Oktober 2021 am INL um Glacis.

Et hu gelies: Christiane Kremer, Josiane Kartheiser, Romain Butti a Laurent Moyse. Moderatioun: Jeff Baden. Begréissung: Maisy Gorza.