Déi kleng Prinzessin: Ech wëll mäi Papp!

Déi kleng Prinzessin ass jalous. All déi aner Pappe gi mat hire Kanner op flott Entdeckungsreesen, just hire Papp, dee verleeft sech schonn, wann e soll a säi Bett goen. Firwat kann ee mat him näischt Spannendes ënnerhuelen?

Eng weider super flott Aventure vun der klenger Prinzessin vum Tony Ross, iwwersat vum Christiane Kremer.

Tony Ross
Déi kleng Prinzessin: Ech wëll mäi Papp!
ISBN 978-99959-39-98-4
12,95 EUR

10 Geschichte vum Tony Ross senger ondugener Prinzessin huet d’Christiane Kremer antëschent op Lëtzebuergesch iwwersat. Hei den Iwwerbléck:

Prinzessinne-Bicher op Lëtzebuergesch

Si hunn all 28 Säiten a kaschten 12,95 Euro:

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll net an d’Bett!
ISBN 978-99959-39-61-8

Déi kleng Prinzessin: Mir ass et schlecht!
ISBN 978-99959-39-62-5

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll meng Hänn net wäschen!
ISBN 978-99959-39-63-2

Déi kleng Prinzessin: Ech maachen dat selwer!
ISBN 978-99959-39-64-9

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll d’Luucht un!
ISBN 978-99959-39-65-6

Déi kleng Prinzessin: Ech war dat net!
ISBN 978-99959-39-66-3

Déi kleng Prinzessin: Ech hätt och gär Frënn!
ISBN 978-99959-39-67-0

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll eng Gutt-Nuecht-Geschicht!
ISBN 978-99959-39-68-7

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll en Hues!
ISBN 978-99959-39-69-4

Déi kleng Prinzessin: Ech wëll mäi Papp!
ISBN 978-99959-39-98-4