Ziel bis zéng … an hannerzeg bis null!

„Bsss, bssss, bssss. Wat ass dat?
Gesäis de eng Bei, déi summt?“

Hief eng Klapp no där anerer op, fir all dʼDéieren ze fannen, a léier esou ganz gemittlech zielen: vun 1 bis 10 an hannerzeg bis 0.

Eist neit Ziel-Léier-Buch ass schéi grouss, schéi faarweg a mat de ville Klappe mécht et richteg vill Spaass!

 

Ziel bis zéng … an hannerzeg bis null!
Vivi Kremart
ISBN 978-2-919781-36-2, 18 Euro
18 Säiten aus Kartrong, Format 22 op 25,5 cm

Text: Felicity Brooks
Illustratiounen: Magali Mansilla
Design: Frankie Allen
Iwwersetzung: Luc Marteling

An um Wupp gëtt och nach geléiert hannerzegzezielen: