Wann der grillt oder Iech grillt …

… dann duerfe si net feelen!          Och am SUMMER: Bleift SMART!

Fir de Grill, d’Plage, de Camping oder whatever hu mir elo um Menu du jour: Smart 18, Smart 19 a Smart 20:

G U D D E N   A P P E T I T !

03 05 04

Zesumme mat de Bichelcher 14, 15, 16 a 17 bilden 18, 19 an 20 dee fulminanten Ofschloss vun der Smart-Serie:

01

Natierlech sinn och d’Bänn 1 bis 13 nach ëmmer frësch a suerge fir Erfrëschung:

02

A wann Dir d’Serie komplett hutt, da kroopt Iech eng Smart-Box (“Schuber”)! Wäiss oder schwaarz?

IMG_1134

… a sollt d’Aldus-Blat um Réck vun den 20 Smart-Bichelcher net honnertprozenteg sinn, mir haten e klenge Feeler bei enger Ausgab vum Buch Nummer 6 – dat kënnt Dir gratis beim Verlag ëmtauschen, da sëtzt alles 🙂

IMG_0960 IMG_0958