D’Lëtzebuerger Bicherrentrée

Vläicht hutt Dir dës Affichen och an Ärem Quartier oder ënnerwee gesinn. Am November hu se Trottoiren, Supermarchésparkingen an Abribusse gerëscht: D’Lëtzebuerger Bicherrentrée war deen Ament net méi ze iwwersinn! Rendez-vous – nach ëmmer – an Ärer lokaler Librairie, op letzshop.lu oder op lord.lu.

Mat de Bicher vun Editions Guy Binsfeld, Kremart Edition, Hydre Éditions, Op der Lay, Point Nemo Publishing, Éditions Phi, PersPektiv Editions, Capybarabooks, Black Fountain Press, Editions Schortgen, Editions Gérard Klopp an Editions Imprimerie Centrale.