Den Elmar ass gutt ukomm :-)

Am Bëschprécoce vun der Villa Mirabella zu Wolz oder Wooltz hu sech d’Kanner an och d’Claudine Braun an d’Andrea Huppertz iwwert den “Elmar an Course” gefreet. Wat eis natierlech och freet!

Si hate beim Elmar-Dag matgemaach a gewonnen.

Mir wënsche vill Spaass mam karéierten Elefant!

IMG_1533